Reklama

Gazetka promocyjna Carrefour - ważna 07.05 do 18.05.2024

Gazetka promocyjna Carrefour - ważna 07.05 do 18.05.2024 - strona 7 - produkty: Acer, Fa, Fotel, Fotelik, Gra, Koc, Kosz, Lion, Nocnik, Podstawka samochodowa, Por, Sok, Top, Tran, Wózek, Zabawka

Reklama


Reklama

Reklama

Podstawka samochodowa NANIA licencja 15 - 36 kg najniższa cena z 30 dni przed obniżką - 49,35 zł 6 UT3 E 549? Wózek > spacerówka k: TEX najniższa cena | z 30dni przed obniżką - 199,99 zł Nocnik p” z wyjmowanym ( wkładem najniższa cena z 30 dni przed obniżką - 23,95 zł 6/UT3 zi 4 Fotelik p „Rare Kocyk I aT75S= MW) a ! samochodowy ""(- niemowlęcy LIONELO LARS EPA wym. 75 x 100 em 15 - 36 kg De © najniższa cena 24,30 x 10 rat 0% "NE z 30 dni przed najniższa cena === mi obniżką - 19,95 zł RA z 30 dni przed = pzy zez, obniżką - 269,00 zł i > «i Lf/ «| je ] W. w = LLU AA 199 2 4 00 | ze A szt. Bidon ze słomką najniższa cena z 30 dni przed obniżką 46? - 16,99 zł Zabawka „ Zabawka niemowlęca niemowlęca najniższa cena najniższa cena z 30 dni przed z 30 dni przed obniżką - 14,99 zł obniżką = 44,99 zł ry lle) Ę a | 5 Fa jk, TANIO EA cena od SĘ. Łóżeczko turystyczne ją: | k i | urym. 54 x 73 x 124 cm 42 99 39 99 najniższa cena z 30 dni 4 2 00 SZL. p SZl. przed obniżką - 199,00 zł szt. ZAPŁAĆ KARTĄ WIRTUALNĄ NPC TAT -WTTN i | ef dj zeW SJ ciydie le | ROÓŻLOŹ ZAKU AŚ] "| Z RRS0=20,14% Minimalna kwota transakcji, którą można rozłożyć na raty 0%, to 200 zł TANIO. z J =r Sprzedaż premiown „Raty (Ew Carrefour" obowiązuje od | grudnia ZOZ3 r przez czas nieokreślony. Organizaior moje rakorńcryć Sprzedaż Premio. w dowolnym momencie, podając inigrmację © jej zakończeniu na stronie interrwiowej hiipastweatnpparibaz plreporytoriumtumowyiTegulaminy produkty-banku-bnp-paribas-=za, I ge najmniej miesięcznym wyperedzeniem, Znkończenie Sprzedaży Premiowej nie ogranicza praw nabytych przez Uczestnika. Minimalna ksota transakcji, które możesz rorłożyć na 10 rat wynosi Ż00 zł Organizatorem sprzedaży premiowej jest BNP Paribas Hank Polska 56. Szczegóły I regulamin sprzedazy premiowej dosiępne sq na www.bnpparbas pl reporytoiumiumowy+regulamamy produkty-banku-bnp- paribas-za. Materiał nie stanowi ołerty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla imitu Wirtualnej karty kredytowej Carmeśour Masiercard na 0.2024 r. cła reprezertatyamega przykładu kredytu I kosztem wynosi ZUM, całkowita kwoła knecdhdu [bez krecdytowńmych kosztówj ATAK) zl. całkowita kwota do zaplab 4460.86 zł. cproceniowańie ińeeńne wr skali roku 18.5%. cewkowdty koszt kredytu 460.58 zl. (w hm odsetki 4GO.B$ zł. miesięczna opłata za kartę O zh, fl miesięcznych raf rówrych w wysokości pa 37171 zi, 12 rata w wycokości 372,07 zł. W zalezności od rodzaju sklepu sieci Carrefour dostępność produktów moce się różnić odl tej prezentowanej w gazetce. „Najnizsza cena z 20 dri przed obrezką”, „cena przedi obniiką” <> 15 lub: „najniższa cena od wprowadzenia towaru” to najniisza oena produkiu w całej sieci Hipermarketów Carrefour.