Reklama

Gazetka promocyjna Delikatesy Centrum - ważna 24.06 do 30.06.2024

Gazetka promocyjna Delikatesy Centrum - ważna 24.06 do 30.06.2024 - strona 16 - produkty: Berlinki, Bianka, Boczek, Dada, Fa, JBL, Kiełbasa, Kurczak, Kurczak gotowany, LG, Parówki, Por, Rum, Salceson, Szynka, Wawel, Woda

Reklama


Reklama

Reklama

[ESP Szynka REJ ) ólewska 33,90 zł/kg i PZ LUB DELIKARTĄ LL >, UT) Parówki Berlinki 24,90 żlką * z api WY DER any Centrum/Deartę, okąTi ak La | aż; PO a 0 laż e o i O 7 z ISG24 0 + TKEPY c Kurczak Gotowany 38,90 złkg | Lemaicj I. U UR" 37, kk LE adkonacnA! Wa JOB uda dada Adi r RÓ AA PE OE A 20] p yz te odda A Ń waste pre =] : y o A O SA] h 7, = p i LEJ adatomi U u I7AISIE.4 ZA Lai 5 Boczek CZ3 LCN rolowa litewska ny TA CEC) 39,90 złką Ee) 0a Salceson czosnkowy Je) ao" we iF zmmcy: PI g A) YA a I | NT LUB DELIKARTA | refycre [>| 4 Z" 3 LT NE 24 KB « Ló” LJ 7 ui sld ac iodów boa) kl adas eddlacck kad) | M Z m EA | dokonano dcinic KAJ PNILPYTTT Fala wodal anion) „ — bz zwe opr Goiczai tej a | 90% en " Lo "JĄ aw l BONY ZZA 4 | sów cór PTB AL" ED oki SDA kia NAPY Ó 4 (Buda) OWEN ES LG Di | c Bianka z piersią indyczą 7 PASY wędzona, gotowana Pot", doki JBL h ZAPUKACH PI Z UAPLKACIĄ LI LĄ JE I UDO ońcenneci PON [ a 4 a" p LT / 7, - [+V; 0/ ZB - FB p ro Poi u4 ca Dani 22 pa EJ KZ IE a ASA E 41 pogrok brozywy *"JaBpryfwihkr EW m 5 mas EJ sęk . Pa W LEE ELE | NASZ c EE MoJa! Ro na DWA Ez fla Kiełbasa drobiowa Ń Kiełbasa [EA CEZ a Mii SP Podwawelska 39,90 zvkg TAURUSIĘF", p 29,90 zł/kg zmiucy: PZA" 255 _ j MY.) — "a - U I) ea y SZĄ ami e a DRVx= jw w P por E. I IL" p Logi X p mi - a 5 c | naa. mw 22 2 ód. ok 4 s” 100g kaze Goed 259 DL ZI „zky = +; 10a» Dwa mocy Cwi rwwywy lwa 14 af aACIY w - 3 | "DOCNI ETWA PEP Y PPTP Va" » APW. YN AZPEZ PDA GA A <4 „4 Ą | h 10 7» JANIE. | A SET LM U ZE Ja an ZE EA Ko 0 i aS R A MIRA AEO a a ak Be na R da SZA M EE JaK at A naa 2 7 1OTTsd pa waże: , ZPUE O W PAR a W PCE m Ji a a (eq wrzed oto ż44 TąCZĘC 2, WYsiĘDW ECA w Do 4.afa4c0 Cent um. boa gczy Moduktu Ta Tdjłęciu. Cena Wa Twosgo wiew zrwduasęraPiykEGE CehOwE