Reklama

Gazetka promocyjna Delikatesy Centrum - NOWA GAZETKA Delikatesy Centrum od 24 czerwca! 24-30.06.2024 - ważna 24.06 do 30.06.2024

Gazetka promocyjna Delikatesy Centrum - NOWA GAZETKA Delikatesy Centrum od 24 czerwca! 24-30.06.2024 - ważna 24.06 do 30.06.2024 - strona 5 - produkty: Berlinki, Bianka, Fa, Gra, Jaja, Kiełbasa, Kiełbasa podwawelska, Krakus, Kurczak, Kurczak gotowany, Parówki, Por, Rum, Salceson, Szynka, Wawel

Reklama


Reklama

Reklama

Sżynka biała rólewska CENE Parówki Berlinki 24,90 zka a I Cena wprzeć kJ ŁAJ *z aplikacją Delkąqtesy Centrumm/Delkartą, aoskątją Bietronka/kartą MMosa Biedronka kub egóxacja Lid Płus Kurczak Gotowany Eta ' (UI LLL) a LN LUB DELIKARTAĄ Ć/ LT: Ea M WOLE LT: E 89 g * apikacą Jolkaiezy —mirumytiośkcarią, ma EA o JAJA EE W Ę05 POTY N OOM Z ZH Cera sprzeń e U a la) LIE JA | adsę maotawaei LU niy rolowany od szwagra 36, 90 ya (9) Szynka soagtęgtwk! Krakus E a WE LZ Ły U 100 kosdnoścw, | Ą 479 ZEL p g q ELA oY PPP 4 z +1 w -a04Dohattry Ce WOW i sad ILE JASŁA | jaca | »" A a i PE ZE NIZEJ OE A ZW ZŁ) p are we | ECA = J Ą > Szynka drobiowa ae: SZEFA 0" Bianka ET DELKARTĄ TT B ACZ EIC Salceson czosnkowy PAC o" ce . LAPLKACJĄ* LUB DELIKARTĄ 12? 100g ; A | skosłoziecicdkóre LE sock 0 PB „GD. Szynka o) z piersią indyczą va” 25,80 zł/ką — wędzona, gotowana PCL" JDE | 25,80 zł/ką rL TadNcj 1 ZAPUKACJĄ* PJ eg ó ( ) LA ANC « ęŚ LUB DELIKARTĄ kj A UT LL i WAY [e 8 6 ud 4 LT: 25? ef: 8: ce+ 12 mo Q95 | ladóej © LP] Blodóaj 785 | aoleidca tonacji z SD Doe) 24 ea DI ksi = 74 Z WSE ODEIEUNN AW" IR WZOCYY ZA WSZW a ZN a IE „0 ZLE Z ASO IAW PORE W ka LEAR z 00427) a W O EA AA |EEW P a LEWLE 2 Ala © ce LC [ZZL NASZA (ZP ą Kiełbasa Podwawelska 39,90 złykg SU |-24 g „ee dbali. pa aż Da Se) 2177, 43 R | a 4! 4iw; yć | SA ŻA > ZER. |” a Rz LI PR _ ZAPUKACIĄ PY 4 "oai 7275 WITT TTh 4 U Km UTT PEA je) p di JAŚ "7 Y p dm 3 LT" laj Poke kd [- ma bo Pyka” dleż" kowęgycidrnjew a. ZW w PO LES ALE UD A RZL PAIN KAT Śwóorafrih Moja Sieorońka 4 adtkacją UM - s "Najniższa ceńa z 30 uni przed obróżką w Siec. Delxatesy Centrum. Dotyczy produktu na zdjęciu. Sena dla Twojego swiecu Znajduje się na etytóecie cenowe. Cefa sprzed perwazej obniżk. Dotyczy produktu nagdjęcJ. Cena ola Twoega sklecu Ina/duię się fla etykiecie cenowe Cmia brzed obn.żką rąCzęśc a) występująca w Do kątasach Centrum. Dotyczy produktu ra zdjęciu. Cena Wa Two'ego skle zhajdu a się na etyk eCje Cenowe! 99 . LE